Conferència: Creativació, un nou paradigma en l'estratègia empresarial

Miquel Àngel Oliva
27.09.12

El consultor Miquel Àngel Oliva, fundador de la consultoria Nova Group, va assegurar que la “creativació” (híbrid de creativitat + innovació) és una nova cultura de treball que permet a les organitzacions assegurar-se la seva sostenibilitat a llarg i mig termini. Oliva va impartir a l'Espai Armengol de Vilajuïga la conferència "Creativació (creativitat + innovació), un nou paradigma en l'estratègia empresarial", durant la qual va detallar en què consisteix aquesta innovadora cultura de treball que permet a empreses i institucions obrir nous horitzons i reinventar-se amb un replantejament de l'estratègia global de l'organització.

A l'inici de la seva intervenció, Miquel Àngel Oliva va remarcar que avui en dia hi ha una “immensa saturació” de productes al mercat a causa d'una oferta globalitzada. Aquesta situació, combinada amb l'actual conjuntura econòmica, dificulta la supervivència d'aquelles empreses que no saben adapatar-se als nous temps.

Davant d'aquesta situació de gran competitivitat, la creativació es revela com una fòrmula imprescidinbile per aquelles empreses que “no només volen resistir sinó que volen persistir”, segons va dir Oliva que hi va afegir: “La creativació permet identificar noves oportunitats de negoci i convertir-les en propostes concretes, és a dir, en valor que aporti una rendibilitat que asseguri la sostenibilitat de l'organització creativadora o innovadora a mig i llarg termini”.

Per explicar d'una manera senzilla aquest nou procés de treball, el ponent es va referir a una cita del químic Linus Pauling. “La forma de tenir bones idees, és en primer lloc tenir moltes idees i després seleccionar les que siguin bones”. Per aconseguir-ho, Oliva va detallar el decàleg bàsic que ha de seguir una empresa creativadora, entre elles, la focalització “per saber en què podem aportar valor als nostres clients”; la diferenciació “per destacar entre la competència”; i l'anticipació “per conèixer i satisfer les necessitats que els consumidors tindran en el futur”.

Per finalitzar la seva intervenció, Oliva va voler destacar que el futur de les organitzacions vindrà marcat per la innovació, la creativitat, la motivació, i el compromís de les persones. “Sense persones creatives no podem tenir empreses innovadores”.

Miquel Àngel Oliva és especialista en la gestió estratègica de l'empresa competitiva, analista de processos i desenvolupament de nous negocis, expert en Creativitat, Màster MBA en Direcció d'Empreses i Enginyer Superior en Organització Industrial.