Conferència: La gestió flexible de l'horari i el calendari laboral

Jordi Ojeda
26.11.15

Jordi Ojeda ens va explicar com una gestió flexible de l'horari i el calendari laboral influeix directament en la millora de la productivitat i la competitivitat de les empreses. Jordi Ojeda és Director de Rational Time, Professor de la UB, Director de formació i recerca de LogInCat.

 

Agunes frases extretes de la conferència en un tweet:

"L'objectiu final de la flexibilitat de l'horari laboral és augmentar la competitivitat"

"Divideixo en 3 tipus de temps: Nivell macro (societat), nivell de les empreses i de les persones"

"Som un pais on el Prime-Time de la nit a TV comença, als altres paisos ja ha acabat"

"Som un pais on menys hores dormim. Això afecta al nostre rendiment laboral o escolar"

"Un problema és la irracionalitat dels festius. No depenen de nosaltres i ens afecten molt"

"Som l'únic pais del món que dinem de 14h a 15h i sopem de 21h a 22h"

"Tenim un horari antifamília. Problemes per estar amb els nens, per fer activitats,..."

"Les decisions que prenem són molt importants en la nostra gestió del temps"

"Comencem a trobar empreses on les reunions es fan de peu. Això és brutal"

"La impuntualitat és comú a la nostra societat. Al que arriba tard, li riem la gràcia"

"Ens falta molt temps: per la família, la llar, l'oci, l'esport, el descans o la formació"

"Nosaltres demanem conciliar. L'empresa demana flexibilitat"

"Hem de tenir en compte una planificació anual. No pagar hores extres, sinó donar més vacances"

"La bossa d'hores: compensar hores de més, per fer-les més endavant quan el treballador vulgui"

"La flexibilitat horaria amb la bossa d'hores al treballador, l'empresa guanya un 20% més"

"S'han de fer 3 tipus de cursos: a la gent que fa horaris, als treballadors i gestió del temps"